RADIO CAERNARFON

 


Yn dod yn fuan i Gaernarfon a’r cyffiniau

Coming soon to Caernarfon and District

 

Gorsaf radio gymunedol, fydd yn dod a miwsig a bob math i glystiau pobol leol.

Community radio station, bringing all kinds of music to the ears of local people.

 

Gwyliwch y dudalen yma am fwy o wybodaeth cyffrous fel y bydd yn digwydd.

Keep watching this page for more exciting news as it happens.

 

Os am fwy o wybodaeth gallwch ffonio 01286 650812 neu ebostio gareth.jones@radiocaernarfon.com

For more information you ac ring 01286 650812 or email gareth.jones@radiocaernarfon.com